Eenvoudig vragenlijsten & ePROs
uitvragen met Improve

Start direct met digitale vragenlijsten (ePROs) voor zorgverlening of medisch onderzoek.
Probeer Improve gratis tot 20 deelnemers uit. Ontwerp eenvoudig uw eigen vragenlijsten,
of maak gebruik van de ruim 400 vragenlijsten uit de bibliotheek.